لوگوی جدید اپینو استودیو رونمایی شد !

در نزدیکی تولد یکسالگی اپینو استودیو از لوگوی جدید ما رونمایی شد . لوگوی جدید از پویایی بیشتر و مدرن تر از نسخه قبلی خود طراحی شده تا کاربر در نگاه اول ضمن بخاطر سپردن لوگو مفاهیم بکار برده شده را نیز به راحتی درک کند . مفاهیمی که با دقت و ریزکاری بسیار در کنارهم قرار گرفته اند تا هویت اصلی اپیـنـو را شکل دهند .

در ادامه به تفسیر مافهیم و المان های نهفته در لوگو میپردازیم . لوگوی جدید اپینو از سه بخش و المان مجزا ساخته شده.

المان اول :

 

هدف پایه و اصلی اپینو سرعت بخشیدن به رشد کسب کارهای آنلاین است . المان های موشک ، مثلث ، و حرف اول نام اپینو به خوبی این پیام را به کاربر منتقل میکند.


المان دوم :

جامعه هدف اپینو کسب کار های آنلاین هستند که برای پیشرفت و جذب مشتری نیازمند بستر مناسب اینترنتی مانند اپلیکیشن هستند و نماد داخلی دایره شکل لوگو بیانگر این موضوع است .


المان سوم :

دایره در مقابل القای مفهوم سکون قرار دارد و اساساً مفهوم مجموعه زنجیرواری از حرکت پی در پی ، بدون تغییر و شبیه یکدیگر را نشان میدهد . تیم ما همیشه علاوه بر پیشرفت و بروزرسانی خود همواره سعی دارد تا مخاطبان خود را نیز با این حرکت رو به جلو همراه کند و باعث پیشرفت آنها نیز شود .


مشاهده طراح اصلی از لوگو جدید :

 

 

نظرات خود را راجب لوگوی جدید اپینو در بخش دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید .